Mặt bằng Tòa nhà, căn hộ

how to register an emotional support animal

Have you got considerations about responding to top rated cardstock simply writing company? Our essay writers present you 1st-school ways to you. Get university or college essay that you can buy on the web buy a essay online

best bitcoin sitesbuy custom essays onlineprofessional essay writers

Tòa nhà DV1 chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi

 • Tổng diện tích đất: 3.152 m2
 • Diện tích xây dựng : 1.680 m2
 • Mật độ xây dựng: 53,3 %
 • Số tầng: 27 tầng (cao khoảng 99,8m) – 3 tầng hầm (2 tầng để xe+thiết bị tòa nhà)
 • Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm và tum thang): 45.360 m2
  • Diện tích sàn DVTM + Để xe: 8.400 m2
  • Diện tích sàn nhà: 36.690 m2
rose town 79 ngọc hồi, xuan mai rose town, rose town, chung cư rose town, chung cư hoàng mai, chung cư ngọc hồi, chung cư giá rẻ hoàng mai, chủ đầu tư rose town, dự án rose town, rose town ngọc hồi, hoàng mai. bến xe nước ngầm, bến xe giáp bát, bàng giá rose town, xuân mai corp, chung cu Aurora Garden, Chung cu BQP Linh Đàm, Chung cu CT7 Thịnh Liệt, Chung cu CT5 Thịnh Liệt, Chung cư 93 Lĩnh Nam, Chung cư 1267 Giải Phóng, Chung cu Geleximco Giải Phóng,Chung cu X2 Đại Kim, Chung cu 120 Định Công, Chung cu The Wings Gamuda, mặt bằng rose town, mặt bằng căn hộ rose town
Mặt bẳng tổng quan Chung cư Rose Town tòa nhà DV 1

Tòa nhà DV2 chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi

 • Tổng diện tích đất: 2.437 m2
 • Diện tích xây dựng : 1.140 m2
 • Mật độ xây dựng: 46,1 %
 • Số tầng: 27 tầng (cao khoảng 99,8m) – 3 tầng hầm (2 tầng để xe+thiết bị tòa nhà)
 • Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm và tum thang): 30.780 m2
  • Diện tích sàn DVTM + Để xe: 2.280 m2
  • Diện tích sàn nhà: 28.500 m2
rose town 79 ngọc hồi, xuan mai rose town, rose town, chung cư rose town, chung cư hoàng mai, chung cư ngọc hồi, chung cư giá rẻ hoàng mai, chủ đầu tư rose town, dự án rose town, rose town ngọc hồi, hoàng mai. bến xe nước ngầm, bến xe giáp bát, bàng giá rose town, xuân mai corp, chung cu Aurora Garden, Chung cu BQP Linh Đàm, Chung cu CT7 Thịnh Liệt, Chung cu CT5 Thịnh Liệt, Chung cư 93 Lĩnh Nam, Chung cư 1267 Giải Phóng, Chung cu Geleximco Giải Phóng,Chung cu X2 Đại Kim, Chung cu 120 Định Công, Chung cu The Wings Gamuda, mặt bằng rose town, mặt bằng căn hộ rose town
Mặt bẳng tổng quan Chung cư Rose Town tòa nhà DV 2
rose town 79 ngọc hồi, xuan mai rose town, rose town, chung cư rose town, chung cư hoàng mai, chung cư ngọc hồi, chung cư giá rẻ hoàng mai, chủ đầu tư rose town, dự án rose town, rose town ngọc hồi, hoàng mai. bến xe nước ngầm, bến xe giáp bát, bàng giá rose town, xuân mai corp, chung cu Aurora Garden, Chung cu BQP Linh Đàm, Chung cu CT7 Thịnh Liệt, Chung cu CT5 Thịnh Liệt, Chung cư 93 Lĩnh Nam, Chung cư 1267 Giải Phóng, Chung cu Geleximco Giải Phóng,Chung cu X2 Đại Kim, Chung cu 120 Định Công, Chung cu The Wings Gamuda, mặt bằng rose town, mặt bằng căn hộ rose town
Mặt bằng căn hộ loại B1 Chung cư Rose Town
rose town 79 ngọc hồi, xuan mai rose town, rose town, chung cư rose town, chung cư hoàng mai, chung cư ngọc hồi, chung cư giá rẻ hoàng mai, chủ đầu tư rose town, dự án rose town, rose town ngọc hồi, hoàng mai. bến xe nước ngầm, bến xe giáp bát, bàng giá rose town, xuân mai corp, chung cu Aurora Garden, Chung cu BQP Linh Đàm, Chung cu CT7 Thịnh Liệt, Chung cu CT5 Thịnh Liệt, Chung cư 93 Lĩnh Nam, Chung cư 1267 Giải Phóng, Chung cu Geleximco Giải Phóng,Chung cu X2 Đại Kim, Chung cu 120 Định Công, Chung cu The Wings Gamuda, mặt bằng rose town, mặt bằng căn hộ rose town
Mặt bằng căn hộ loại B2 Chung cư Rose Town

Tòa nhà DV3 chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi

 • Tổng diện tích đất: 1.801 m2
 • Diện tích xây dựng : 976 m2
 • Mật độ xây dựng: 54.2 %
 • Số tầng: 27 tầng (cao khoảng 99,8m) – 3 tầng hầm (2 tầng để xe+thiết bị tòa nhà)
 • Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm và tum thang): 26.352 m2
  • Diện tích sàn DVTM + Để xe: 1.952 m2
  • Diện tích sàn nhà: 24.400 m2
rose town 79 ngọc hồi, xuan mai rose town, rose town, chung cư rose town, chung cư hoàng mai, chung cư ngọc hồi, chung cư giá rẻ hoàng mai, chủ đầu tư rose town, dự án rose town, rose town ngọc hồi, hoàng mai. bến xe nước ngầm, bến xe giáp bát, bàng giá rose town, xuân mai corp, chung cu Aurora Garden, Chung cu BQP Linh Đàm, Chung cu CT7 Thịnh Liệt, Chung cu CT5 Thịnh Liệt, Chung cư 93 Lĩnh Nam, Chung cư 1267 Giải Phóng, Chung cu Geleximco Giải Phóng,Chung cu X2 Đại Kim, Chung cu 120 Định Công, Chung cu The Wings Gamuda, mặt bằng rose town, mặt bằng căn hộ rose town
Mặt bẳng tổng quan Chung cư Rose Town tòa nhà DV 3
rose town 79 ngọc hồi, xuan mai rose town, rose town, chung cư rose town, chung cư hoàng mai, chung cư ngọc hồi, chung cư giá rẻ hoàng mai, chủ đầu tư rose town, dự án rose town, rose town ngọc hồi, hoàng mai. bến xe nước ngầm, bến xe giáp bát, bàng giá rose town, xuân mai corp, chung cu Aurora Garden, Chung cu BQP Linh Đàm, Chung cu CT7 Thịnh Liệt, Chung cu CT5 Thịnh Liệt, Chung cư 93 Lĩnh Nam, Chung cư 1267 Giải Phóng, Chung cu Geleximco Giải Phóng,Chung cu X2 Đại Kim, Chung cu 120 Định Công, Chung cu The Wings Gamuda, mặt bằng rose town, mặt bằng căn hộ rose town
Mặt bằng căn hộ loại C Chung cư Rose Town

Tòa nhà DV4 chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi

 • Tổng diện tích đất: 1.824 m2
 • Diện tích xây dựng : 976 m2
 • Mật độ xây dựng: 53,5 %
 • Số tầng: 27 tầng (cao khoảng 99,8m) – 3 tầng hầm (2 tầng để xe+thiết bị tòa nhà)
 • Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm và tum thang): 26.352 m2
  • Diện tích sàn DVTM + Để xe: 1.952 m2
  • Diện tích sàn nhà: 24.400 m2
rose town 79 ngọc hồi, xuan mai rose town, rose town, chung cư rose town, chung cư hoàng mai, chung cư ngọc hồi, chung cư giá rẻ hoàng mai, chủ đầu tư rose town, dự án rose town, rose town ngọc hồi, hoàng mai. bến xe nước ngầm, bến xe giáp bát, bàng giá rose town, xuân mai corp, chung cu Aurora Garden, Chung cu BQP Linh Đàm, Chung cu CT7 Thịnh Liệt, Chung cu CT5 Thịnh Liệt, Chung cư 93 Lĩnh Nam, Chung cư 1267 Giải Phóng, Chung cu Geleximco Giải Phóng,Chung cu X2 Đại Kim, Chung cu 120 Định Công, Chung cu The Wings Gamuda, mặt bằng rose town, mặt bằng căn hộ rose town
Mặt bẳng tổng quan Chung cư Rose Town tòa nhà DV 4
rose town 79 ngọc hồi, xuan mai rose town, rose town, chung cư rose town, chung cư hoàng mai, chung cư ngọc hồi, chung cư giá rẻ hoàng mai, chủ đầu tư rose town, dự án rose town, rose town ngọc hồi, hoàng mai. bến xe nước ngầm, bến xe giáp bát, bàng giá rose town, xuân mai corp, chung cu Aurora Garden, Chung cu BQP Linh Đàm, Chung cu CT7 Thịnh Liệt, Chung cu CT5 Thịnh Liệt, Chung cư 93 Lĩnh Nam, Chung cư 1267 Giải Phóng, Chung cu Geleximco Giải Phóng,Chung cu X2 Đại Kim, Chung cu 120 Định Công, Chung cu The Wings Gamuda, mặt bằng rose town, mặt bằng căn hộ rose town
Mặt bằng căn hộ loại D Chung cư Rose Town

Tòa nhà DV5 chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi

 • Tổng diện tích đất: 2.550 m2
 • Diện tích xây dựng : 1.140 m2
 • Mật độ xây dựng: 44.7 %
 • Số tầng: 27 tầng (cao khoảng 99,8m) – 3 tầng hầm (2 tầng để xe+thiết bị tòa nhà)
 • Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm và tum thang): 30.780 m2
  • Diện tích sàn DVTM + Để xe: 2.280 m2
  • Diện tích sàn nhà: 28.500 m2
rose town 79 ngọc hồi, xuan mai rose town, rose town, chung cư rose town, chung cư hoàng mai, chung cư ngọc hồi, chung cư giá rẻ hoàng mai, chủ đầu tư rose town, dự án rose town, rose town ngọc hồi, hoàng mai. bến xe nước ngầm, bến xe giáp bát, bàng giá rose town, xuân mai corp, chung cu Aurora Garden, Chung cu BQP Linh Đàm, Chung cu CT7 Thịnh Liệt, Chung cu CT5 Thịnh Liệt, Chung cư 93 Lĩnh Nam, Chung cư 1267 Giải Phóng, Chung cu Geleximco Giải Phóng,Chung cu X2 Đại Kim, Chung cu 120 Định Công, Chung cu The Wings Gamuda, mặt bằng rose town, mặt bằng căn hộ rose town
Mặt bẳng tổng quan Chung cư Rose Town tòa nhà DV 5